Haberlerde Ara:
No Haber
1801 Psikoterapide Zamanı Yaşamak
...Psikoterapi; insan ilişkilerini iyileştirme sanatı olarak da tanımlayabildiğimiz bu tedavi dalı aslında hasta olsun olmasın sorunu olan bir kişinin bir profesyonele baş vurmasıyla başlayan bir süreçtir. Tedavi edicilerin çoğu farkında olmasalar da ilişkilerinin en az olduğunu görürler. İlişki ve iyileştirme arasındaki bu bağlantı özellikle psikoterapi tekniğinin en tem...
1802 Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği
...Jenole Frank tarafından “bugün ve yakın bir gelecekte alanındaki en iyi kitap” olarak selamlanan Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği artık bir ders kitabı olmuş durumunda. Gerçekten de American Journal of Psychiatrynin yaptığı bir incelemede “ufuk açıcı ve değerini kaybetmeyen” ve son on yılda psikiyatri çalışmaları arasında en çok alıntı yapılan on kitaptan bi...
1803 Psikolojik Danışma Nedir?
...Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, varolan problemlerini çözme ve benzeri konularda -tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren eğitimli danışmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir. ...
1804 Özgüven Eksikliği Nasıl Gelişir?
...Özgüven şu kavramlarla tanımlanabilir: fikirlerini kabul ettirmek, iyimserlik, istekli olmak, sevgi, gurur, bağımsızlık, güven, eleştirilere açık olmak, duygusal olgunluk ve kapasitesini doğru değerlendirme becerisine sahip olmak. ...
1805 Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu
...Kadınlar da tıpkı erkekler gibi istek ve cinsel beraberliklerinde sorunlar yaşamaktadır. Yakın zamanda yapılan bir çalışma kadınların yaklaşık % 40’ının bazı cinsel bozukluklarla yüzleştiğini ortaya koymuştur. ...
1806 Sınır Durumda Yaşamak Borderline
...İyiliğin ve sevginin yaşamsal kaynağı olan ebeveynler söz konusu oldukta, önce annenin, ardından da babanın bencilleşmesi, insanların iyiyi algılamalarında ve yaşamalarında ciddi sorunlara yol açmaktadır. Şiddetli geçimsizlik içinde olan birçok ailenin bu dertle yüklü olduğunu görmekteyiz. Sınır durum (borderline) aslında salt bir kişilik bozukluğu olmayıp, yaşamın...
1807 Hangi Problemlerle Psikoloğa Başvurabilirsiniz?
...Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: Psikoloji), davranışlar ve zihinsel süreçler ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan ...
1808 Yücel İletişim Grubu
...Yücel İletişim Grubu‘nun temeli, 2004 yılında S. Tolga YÜCEL tarafından “İletişim ve Yönetim Danışmanlığı” alanında çalışmak üzere atılmıştır. ...
1809 Psikolog Nida Gümüş Kimdir ?
...29 Nisan 1985’te doğdu. 2003 yılında Ereğli Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirerek Psikolog ünvanını kazandı. İstanbul Özel Balıklı Rum Hastanesi’nde klinik stajını tamamladı. 2010 yılından itibaren Manavgat Psikiyatri Kliniğinde çalışmaktadır. ...
1810 Uzm. Klinik Psikolog Selin Koçkaya
...Selin Koçkaya lisans eğitimini Haliç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Balıklı Rum Ermeni Hastanesi, Yedikule Psikiyatri Klinikleri, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinin, poliklinik, alkol-madde, çocuk-ergen, psikotik bozukluklar servislerinde alanın ileri gelenlerinden süpervizyon almış, üç yıl süresince programa devam etmiştir. ...
1811 Psikolojik Danışman Psikoterapist Nuray Yılmaz
...Nuray Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunudur. Yüksek Lisans çalışmasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapmıştır. Çeşitli kurumlarda uzun süre ergen ve aileleri ile çalışmıştır. Bu süre zarfında pek çok projede yer almıştır. 2007 yılından beri Bilişsel ve Davranışçı Terapiler eğitimlerine devam etmektedir. P...
1812 Uzm. Psikolog Psikoterapist Karabet Garo Topuzoğlu
...Karabet Garo Topuzoğlu, Marmara Üniversitesi Eczacılık bölümünü ardından New Port Üniversitesi Davranış Bilimleri bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisansını Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını tamamlarken aynı zamanda N L P Practisioner, Master ve Advanced sertifikalı programlarını da tamamlamıştır. O yıllardan itib...
1813 Uzm. Klinik Psikolog Pelin İnce
...Pelin İnce, 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitimi süresince çeşitli özel kliniklerde, Çukurova Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) psikoloji ve psikiyatri ünitelerinde stajyer psikolog olarak görev yaptı. ...
1814 Eğitim Danışmanı Mürüvvet Adalı Uygun
...Mürüvvet Adalı Uygun, on dört yıl özel okullarda “sınıf öğretmeni” olarak görev yaptı. 2009 yılından itibaren aldığı uzmanlık eğitimleriyle öğrencilere ve ailelere bireysel danışmanlık yapmaktadır. Çocukların öğrenim/eğitim yaşamı ile ilgili pek çok araştırmayla beraber, yurt dışındaki eğitim çalışmalarını takip eden UYGUN, bireysel öğrenme ve ...
1815 Psikolojik Danışman Psikoterapist Deniz Aygün
...2001 yılında İstanbul Üniversitesi’nden “Psikolojik Danışman” olarak mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde “Yönetim ve Çalışma Psikolojisi” alanında yaptı. ...
1816 Psikiyatrist Psikoterapist Dr. İbrahim Bilgen
...1968 Adana doğumludur. 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (bitirdi) 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan psikiyatri uzmanı olarak mezun oldu. Asistanlık eğitimi sırasında, “Psikodrama ve Grup Terapisi” eğitimi aldı. Altı yıl süre ile özellikle “Çocuk ve Ergen Odaklı Aile Terapisi” üzerinde etkin olan...
1817 Bilgen Terapi Enstitüsü
...Hayatımda her zaman etik, dürüst ve güvenilir olmayı hedef edindim. Güvenilmek ve o güvene layık kalabilmek herhalde bir insanın başına gelebilecek en büyük lütuf olsa gerek. Psikiyatri ve psikolojide insanlar sizden yardım, destek ve anlaşılabilmeyi beklerler. 11 yıllık tıp ve uzmanlık eğitimim dışında, toplamda 14 yıllık aldığım terapi eğitimimden öğrendiğim te...
1818 Uzman Psikolog Rabia Sultan EROĞLU
...Rabia Sultan EROĞLU ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış, Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’inde staj yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde “Ergenlerde Bağlanma Stilleri, İnternet Sosyal İleti...
1819 Uzm. Klinik Psikolog Yasemin MERİÇ KAZDAL
...İzmir Karşıyaka Şemikler Lisesinden mezun olduktan sonra bursu olarak girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesinde Psikoloji ve Tarih bölümlerinde çift anadal lisans eğitimlerini tamamladı. Ardından Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını burslu olarak girdiği İstanbul Doğuş Üniversitesinde bölüm birinciliği ile aldı. ...
1820 Psikolojik Danışman Yusuf BAYALAN
...Ben Psikolojik Danışman Yusuf BAYALAN. 1979 yılında Trabzon’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Trabzon’da tamamladım. Sonrasında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirdim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrenimi gördüm. ...
1821 Uzm. Klinik Psikolog Elif Kutlu KURTOĞLU
...2003 yılında psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra "klinik psikoloji" alanında uzmanlığını tamamlamıştır. Saha hizmetini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri servisinde yapmıştır. İlk olarak Dünya Göz Hastanesinde psikolog olarak görev yapmış, ardından anne-bebek üzerine bir toplum ruh sağlığı projesinde görev almıştır.(Uc yil) 'Gestalt Yaklasimi' eg...
1822 Uzm. Psikolog Aslı Benk PALOMBA
...Aslı Benk Palomba, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Lisans tezi “Bilişim sektöründe çalışanların kişilik özellikleri, algıladıkları psikolojik destek ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki” üzerinedir. Yüksek lisans tezini 2006 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkbölümünde “Üni...
1823 Uzm. Klinik Psikolog Şafak Patavi KILIÇ
...2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Özel eğitim alanına dair eğitimleri tamamlayarak yaygın gelişimsel bozukluk, gelişimsel gerilik, disleksi, dikkat eksikliği, dürtüsellik, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü alanlarında bireysel ve grup çalışmalarını yürüttü. Aile eğitim birimi koordinatörü olarak görev aldı. Cerra...
1824 Uzm. Klinik Psikolog Duygu YAKIN
...Duygu Yakın İzmir Anadolu Lisesi’nden mezun oldu ve ardından Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü “İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü”nü alarak birincilikle tamamladı. ...
1825 Psikolog Gonca ŞEN
...Şen, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2004 yılında Adli Tıp Kurumu'nda ve 2005 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde stajlarını tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra, 1,5 yıl s ...
1826 Psikolog Serdar VATANSEVER
...Florya Teyfik Ercan Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünü bitirdi. İkinci üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümünü okudu. ...
1827 Maneviyatınızı Size En Doğru Gelen Şekilde Geliştirin
...Bir kişi paranın CEVAP OLMADIĞINI, ahlaki olarak belirlenmiş doğru-yanlış, iyi-kötü, sevap-günah yaklaşımlarının kendini pek de ileriye götürmediğini hatta bilginin bile kısıtlı bir kaynak olduğunu anladığında, nereye döner? ...
1828 Farkındalık, Gelişim, Değişim ve Dönüşüm
...Albert Einstein demiş ki; ...
1829 10 Kat Fazla Sevgiye Sahip Olun
...Şimdikinden 10 kat fazla sevgiye sahip olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Daha fazla sevgisi olan bir dünyayı beraber hayal etmeye ne dersiniz? ...
1830 Sadece Sebep Olun
...Bir anda “sebep-sonuç” diye bir şey yokmuş gibi davranmaya başladığınızı düşünsenize (tamam var, ama bir süreliğine mantığı bir kenara bırakın)! Sevgi gösterdiğinizde karşılığında sevgi almadığınızı farz edelim. Sevmekten vazgeçer miydiniz? Yaptığınız iyi bir işin, arkadaşlarınız tarafından fark edilmediğini, tebrik edilmediğinizi farz edelim. Çalı...
1831 Tırnak yeme alışkanlığıyla nasıl baş etmeli
...Kararlılık ...
1832 İlk aşkı beyin asla unutmuyor
...Yaşlılık hastalığı olarak bilinen unutkanlık, günümüzde hızlı yaşam temposu nedeniyle gençler de sık görülmeye başladı. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir unutkanlık hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi... ...
1833 Ayaküstü atıştırmak unutkanlık nedeni
...Günümüzde hem gençlerin, hem de yaşlıların sorunu olan nutkanlıktan, bazı basit önlemlerle kurtulmak mümkün. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir; unutkanlığa karşı alınabilecek önlemleri anlattı: ...
1834 Sporun psikolojik faydaları
...Sosyalleşmenizi sağlar ...
1835 Stresten Arınmanın 8 Doğal Yolu
...Banyo yapın ...
1836 6 İlginç Psikolojik Gerçek
...Aynı anda birden fazla işi yapamazsınız ...
1837 Bipolar Bozukluğun Hemen Göze Çarpmayan 10 İşareti
...İşte size ruh halinizdeki problemlerin sandığınızdan daha ciddi bir nedeni olabileceğini gösteren 10 işaret. ...
1838 Sosyal medya stres seviyesini yükseltiyor
...Gelişmiş ülkelerde nüfusun neredeyse %60'ı sosyal medyayı kullanıyor. Yapılan araştırmaya göre aktif olarak statülerini update eden ya da düzenli olarak tweeter kullanan kişiler, kullanmayan kişilere göre hayatlarını daha stresli olarak tanımlıyor. ...
1839 Vaktinden Önce Adet Görmenin Nedenleri
...Adet döngüsü sırasında bir yumurtanın döllenmesi için hazırlık olarak rahmin iç tabakası oluşur. Eğer yumurta döllenirse rahmin bu iç tabakasına tutunur. Döllenmezse, endometriyum (dölyatağı zarı ya da rahim mukozası) adet döneminde dökülür. Rahmin bu iç tabakasının beklenenden önce dökülmesinin birçok sebebi olabilmektedir. ...
1840 Stresle mücadele için su sesi dinleyin
...60 kadını 3 gruba ayıran bilim adamları, bazılarına müzik, bazılarına su şırıltısı dinletti. Son gruptakiler ise sessiz ortamda bırakıldı. Aynı stresli duruma maruz bırakılan katılımcıların tükürüğünde stresi gösteren hormonların düzeyi incelendi. ...
1841 Stres el titremelerine yol açıyor
...Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Mustafa Çam, sinir ve stresin el titremesini artırdığını ve kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi.Nöroloji Uzmanı Doktor Mustafa Çam, bu rahatsızlığın genellikle birbirine zıt etkili kasların istemsiz kasılmasına bağlı olarak geliştiğini söyledi. Rahatsızlığın istemsiz, nispeten ritmik, amaçsız dalgalanm...
1842 Kadınlarda çeyrek yaş sendromu
...Kadınların yaşlarıyla ilgili yaşadıkları bunalımlar daha genç yaşlara doğru kayıyor. Tıp dünyası kadınların daha 20′li yaşlarda, yaşlarıyla ilgili problemler yaşadıklarını ortaya koydu. ...
1843 Cilt hastalıklarının psikolojik nedenleri
...Akne ...
1844 Obsesif Kompülsif Bozukluk ya da Takıntı Hastalığı
...Halk arasında Takıntı Hastalığı diye adlandırılan Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir? Kimlerde ne zaman görülür? Tedavisi mümkün müdür ve nedenleri nelerdir? ...
1845 Sosyal Durumlara Girmekten Korkuyor Musunuz?
...Sosyal Kaygı Bozukluğunda kişi sıklıkla korkulan durumlardan kaçınır. Kaçınmanın mümkün olmadığı durumlarda da yoğun kaygı ya da korku ile dayanmak zorunda kalır. ...
1846 İntihar riski kan testiyle anlaşılabilir!
...Bilim insanları, kanda bulunan bazı proteinlerin intihar davranışlarıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor! ...
1847 Türkiye’nin ilk Nöropsikofarmakoloji Merkezi Üsküdar’da…
...Psikiyatrik ve psikolojik birçok hastalığın genetik yatkınlıklarını araştırmak ve ilaç geliştirmek amacıyla Türkiye'de bir ilk... ...
1848 Cinnet Geçirmek
...Cinnet ; kişinin aklını anlık olarak kaybetmesi anlamına gelir. Cinnet getiren insan, sağlıklı düşünme yetisine sahip değildir. ...
1849 Ruhunuzun da egzersize ihtiyacı var!
...Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, egzersizin sadece vücudunuza değil ruhunuza da nasıl yardımcı olduğunu sizler için yazdı: ...
1850 Kadına şiddet erkeği de etkiler!
...“Kadına yönelik her düşünce, tutum ve davranış erkekleri de etkiler" Bu cümle Çift ve Aile Terapileri Derneği'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınladığı metnin girişi. ...
1851 Beynimizin Satın Alma Düğmesi: Nöromarketing
...Günümüzde iletişim sektöründe yaşanan bu hızlı değişim ve gelişmeler, beraberinde güçlü bir rekabet ortamını da getirmiş durumda. Bu rekabet ortamı da beraberinde her sektörü farklı olmaya, toplumun ilgisini çekmek amacıyla değişik yöntemler kullanmaya yönlendirmiş durumdadır. Pazarlama dünyası özellikle son iki yıldır renk, koku, ambalaj, reklam, müzik, ürün,...
1852 İş Hayatında Koçluk Mu Mentörlük Mü?
...Koçluk mesleğinin en fazla karıştırıldığı alanlardan biri de mentörlük. Peki, koçluk ve mentörlüğü birbirinden ayıran farklar neler? ...
1853 Yaşam Kılavuzunuz Genlerinizde Gizli!
...Genetik şifremiz organlarımızın oluşumu ve fonksiyonu ile ilgili bilgiler içerdiği gibi sık görülen hastalıklara olan eğilimin önceden belirlenmesini sağlayacak bilgiler içerir. ...
1854 Boşanmanın Hızlısı Mı Makbul?
...Ani bir kararla verilen ve kısa sürede sonuçlanan boşanma davaları bireylerin psikolojisini nasıl etkiler? ...
1855 Sınavlarda Başarının Anahtarı Düzgün Psikoloji
...Uzmanlara göre sınavlar yaklaşırken kalan süreyi iyi değerlendirmek için psikolojik bariyerleri aşmak gerekiyor. ...
1856 İnsanlar Neden Gruba Uyma Davranışı Gösterir?
...Bizler neden gruba uyma davranışı gösteririz? Uyma davranışının altındaki nedenler nelerdir? ...
1857 Evham Yapma Refleks Terapi Yap!
...Endişelerinizi,kuruntularınızı,evhamlarınızı,vesveselerinizi, korkularınızı, huzursuzluklarınızı kısaca birçok psikolojik sorununuzu refleks terapiyle yenebilirsiniz. ...
1858 Daha İyi ve Uzun Yaşayın!
...Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu; "Keşke gerek beslenme gerekse yaşam tarzımızla çok çok geriye değil ama dedelerimizin, babaannelerimizin dönemine geri gidebilseydik." ...
1859 Omega 3 Öğrenmeyi Kolaylaştırıyor!
...Oxford Ünivesitesi’nin araştırmasına göre, düzenli omega 3 kullanımı öğrencilerin konsantrasyon ve öğrenme zorluğunun üstesinden rahatça gelebilmelerini sağlıyor.. ...
1860 Çocuk ve Reklam!
...Reklamların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili Psikolog Vesile Çetin ile konuştuk. ...
1861 İşinize bakış açınızı değiştirin...Stresi yok edin
...İş yerinde sabır taşı olmadan stresle başa çıkmanın yolları neler? DBE' den Endüstriyel Psikolog Burcu Çanacık sizler için cevapladı. ...
1862 Prof. Dr. Tarhan, Kredi Kartı Para Değil Kolaylıktır!
...Prof. Dr. Nevzat Tarhan kredi kartlarının üzerine, sigara paketlerinde olduğu gibi “ Para değil, kolaylıktır ” gibi uyarıcı yazıların yazılması gerektiğini söylüyor. ...
1863 Emzirmeyi Azaltarak Kesmeli!
...Uzman Gelişim Psikoloğu ve Kids&Gourmet dijital dergisi yazarı Deniz ÖZKILIÇ; emziren annelerin bebeklerini sütten kesmek için, emzirme zamanlarını kademeli olarak azaltmanın en uygun yol olduğunu açıkladı. ...
1864 İntihar Girişimi Hakkında Bilinmeyen Gerçekler
...İntihar girişimi ciddiye alınması gereken bir durum. İntihar girişiminin nedenleri ve konu ile ilgili bilinmeyen gerçekler neler? ...
1865 Zaman Yönetimi İle Stresi Azaltmak Mümkün!
...Stres çoğumuz için çok tanıdık olmasına rağmen bununla nasıl baş edeceğimizi bilemiyoruz. Zaman yönetimi stresi azaltmada nasıl etkili bir yol olabilir? ...
1866 Ayran tüketmek stresi önlüyor!
...Gıda Mühendisi Nilüfer Hakarayan, ayranın antistres besinler listesinin ilk sıralarında yer aldığını belirtiyor.. ...
1867 Antidepresan Nedir ve Nasıl Kullanılır?
...Antidepresanlar, depresif hastalıkların tedavisinde kullanımak için üretilmiş olan ilaçlardır. Amaçları, beyindeki, kimyasal bozuklukları düzeltmek ve hastayı daha iyi bir duruma getirmektir. ...
1868 Psikoterapist Kimdir ve Ne Zaman Yardımına İhtiyaç Duyarız?
...Psikoterapistler, hastalarına destek olabilmek için, belirli terapi teknikleri konusunda uzmanlaşmış, duygusal, zihinsel ve ya davranışsal problemleri düzeltmeye çalışan kişilerdirler. ...
1869 Terapistlerden Öğrenebileceğiniz Yararlı Bilgiler
...Artık pek çoğumuz terapistlerden yardım alıyoruz ve bu yoğun çalışma temposunda hemen hemen hepimizin buna gerçekten de ihtiyacı var. Terapistler bize, kendimizi anlaşılmış, takdir edilmiş, kabullenilmiş ve değer verilmiş hissettiriyor. Bu hisleri her ne kadar arkadaşlarımız ve ailemiz de bize veriyor olsa bile tarafsız ve uzman bir görüş almak her zaman iyi bir fikirdir....
1870 Uzun Bir İş Gününden Sonra Kendinizi Dinlendirin
...Hiçbir şey yapmayın ...
1871 Karnınız Şiştiğinde Yiyebileceğiniz Gıdalar
...Balkabağı ...
1872 Sinirli ve Aç Olmaktan Kaçınmanın Yolları
...Daha sık yiyin ...
1873 Uyku Problemi mi Yaşıyorsunuz?
...Beynimiz, genellikle gündüzleri uykusuz modda olur ama bazı durumlarda gece uyumada problem yaşayabiliriz. Bunun nedeni, beyninizin geceleri kendini kapatmamasıdır. ...
1874 Hormonlarınızın Sağlıklı Çalışmaları İçin Yapmanız Gerekenler
...Hormonlar, ruh halinizi, büyümeyi, gelişmeyi, doku işlevlerini, metabolizmayı ve üreme sağlığını düzenlerler. Bu fonksiyonları pek çok farklı hormon düzenler. Hormonlarınızın sağlıklı çalışmalarını sağlamak için aşağıdaki adımlara mutlaka önem verin. ...
1875 Müziğin Faydaları Nelerdir?
...Antik Yunan, Osmanlı ve Amerikan yerlilerinin sıklıkla kullandığı bir tedavi yöntemi olan müziğin insan sağlığına 10 faydasını uzmanlar şöyle sıraladı, ...
1876 Tembellikten Kurtulmanın Yolları
...Tembel olmak hayatınızı çekilmez bir hala sokabilir. Düşük motivaston, asık surat ve umutsuz bir hayat tarzından sıkıldınız mı? Tembellikten kurtulmanın yolları sanıldığı kadar da zor olmasa gerek. Hadi kalkın ve kendinize bir çeki düzen verin. Aşağıdaki yazımızı okuyup, tembellikten kurtulmanın yollarını uygulayabilirsiniz. ...
1877 Huzursuz bacak sendromu
...Huzursuz bacak sendromu yani ‘restless sendromu’, hasta yattıktan kısa bir süre sonra her iki bacağında uyuşma, ürperme, karıncalanma, yanma şeklinde hastanın da tarif edemediği belirtilerle ortaya çıkıyor. Hasta bu rahatsızlığı gidermek için sürekli bacaklarını hareket ettirmek istiyor, ayağa kalkıp yürümek istiyor. Böyle yaptığında geçiyor, biraz dinlendiğinde...
1878 Uykunun Evreleri ve Sağlıklı Uyku Düzeni
...Pek çoğumuz, başka şeyler için uykudan fedakarlık yapıyoruz. Fakat uyku, sağlığımız için, en az sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak kadar önemli. Uykunuzun kalitesi, günlük hayatınızı, zihinsel açıklığınızı, üretkenliğinizi, duygusal dengenizi hatta kilonuzu bile etkiler. ...
1879 Kardeş Kıskançlığını Önlemenin Yolları
...Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur Güven kardeş kıskançlığı önlemenin ipuçlarını anlatıyor.. ...
1880 Çocuklukta Ölüm ve Yas!
...Çocuklar ölüm olayını nasıl anlamlandırır? Bir yakınımızın ölümü halinde onlara bu durumu nasıl anlatmamız gerekir? Psikolog Nejla Yıldız ile çocukların, ölüm ve yas tepkileri hakkında konuştuk. ...
1881 Fobiler Çocuklukta Gelişiyor!
...Ortalama 10 yaş civarında ortaya çıkan fobiler, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülüyor ve tedavi edilmediğinde kişinin yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. ...
1882 Çocuğunuzu Siber Tehditlere Karşı Koruyun
...Dijital yaşam güvenliğinin dünya lideri Trend Micro, çocuklarını siber suçlara karşı korumak için ebeveynlere düşen görevleri açıklıyor. ...
1883 Pedofili Nedir? Pedofili Hakkında Bilmedikleriniz!
...Pedofili nedir? Ülkemizde pedofili ne kadar biliniyor? Çocuklarımızı pedofiliden nasıl koruyabiliriz? ...
1884 İşsizler Erken Yaşlanıyor!
...Londra’da Imperial College ve Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre işsizlik erkeklerde erken yaşlanmaya neden olabiliyor! ...
1885 Kahvaltı Yapmayan Öğrenciler Başarısız Oluyor!
...Uzmanlar öğrencinin güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltıyla başlamasının okul başarısının artmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. ...
1886 Renklerle Terapi
...Sadece renkli giyinmek veya evinizi o renklerle dekore etmek renk terapisi yapıyorsunuz manasına gelmez. Renk terapisi vücutta var olan beş elementi kullanır. ...
1887 İşkolikler Risk Altında
...Modern hayatın stresi, yoğun iş temposu, kronik yorgunluk...Tüm bunlara bir de vücuttaki inatçı kas ağrısı ve tutulmalar eşlik edince hayat giderek zorlaşıyor. ...
1888 Şizofreni ve Madde Bağımlılığının Kesin Tedavisi
...İçinde bulunduğumuz yüz yılı uzmanlar, beyin araştırmalarına yönelik bilimsel çalışmaların ön plana çıkacağı ve beyin hastalıklarına yönelik önemli çözümlerin sunulacağı bir dönem olarak ifade ediyor. ...
1889 Televizyon Karşısında Yemek Yedirmeyin!
...Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı çocukların beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti. ...
1890 Depresyona Çare Olabilir
...ABD ve Kanada kökenli çalışmalar, genel anestezide ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan iki ilacın, şizofreni ve depresyon hastalarına umut olduğunu gösteriyor. ...
1891 Depresyon Teşhisi İçin Bilmeniz Gerekenler
...Depresyonun nasıl teşhis edildiği, dikkat edilmesi gereken belirtiler ve en yaygın depresyon teşhisleri hakkında bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edin. ...
1892 Kötü Geçen Çocukluğunuzu Unutun
...Hayata 1-0 geriden başlamış olabilirsiniz ama bu hayatınız hep böyle kötü devam edecek demek değildir. Günümüzde birçok başarılı insan geçmişinden sıyrılıp bugünlere gelmiştir. ...
1893 Kendinizi Sevmenin ve Kabul Etmenin Yolları
...Kadınlar, genetik olarak, sözcüklerle görünüşlerini eleştirmeye meyillidirler. Bunu yapmanızı engellemek sizin için zor olacak bir süreç ama eğer kendinizi olduğunuz gibi sevmeye karar verdiyseniz okumaya devam edin. ...
1894 Kadına Karşı Aile İçi Şiddet: Yardım Alın
...Aile içi şiddet birçok kişi için çok ciddi bir tehdittir. Benzer olguları içinde bulunduran kötü ilişkilerin işaretlerini ve bu tür şiddet içeren tehlikeli durumlardan nasıl kurtulacağınızı öğrenin. ...
1895 Biriktirme Hastalığı-Dispozofobi
...Önemsiz eşyaları biriktirmek, sadece birçok şeye sahip olmak demek değildir. Bu, kişinin yaşamında ciddi etkileri olan belli bir davranış biçimidir. ...
1896 Sizin Online Profiliniz Hangisi?
...İnsanların online tercihleri kişiye ve ortama göre değişir. Karşınızdaki kişi ve daha ötesi siz, nasıl bir kullanıcı profiline sahipsiniz? ...
1897 Siz Hala Psikolojik Check-Up Yaptırmadınız Mı?
...Fiziksel sağlığınıza harcadığınız enerjinin ne kadarını ruh sağlığınıza harcıyorsunuz? ...
1898 Sık Değişen Sınav Sistemi: Gidişat Güvensizliği
...Liseye giriş sınavlarında sistemin sık aralıklarla değişmesi ilköğretim öğrencilerinin psikolojisini nasıl etkiliyor? ...
1899 Stres yüzünden kilo alıyorum
...Diyetisyen Ceylan Akiş, gerginliğin vücut üzerinde yarattığı etkileri ve nasıl başa çıkabileceğinizi açıklıyor. ...
1900 Balık ye depresyonu önle
...Omega 3 zengini balık yemek için bir neden daha. ...
1901 Bekârken yapmanız gereken 5 şey
...Hala bekarsanız evlenmeden önce bunları mutlaka yapın. ...
1902 Üzerinizden atmanız gereken 4 yük
...Daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için bu yüklerden kurtulun. ...
1903 Yediklerimiz değil yüklediğimiz anlamlar şişmanlatıyor
...Diyetler, egzersizler kilo probleminize çare olmuyor, ideal ölçünüze bir türlü ulaşamıyorsanız sorunun kaynağı bilinçaltınızda gizlidir. ...
1904 Bahar yorgunluğu deyip geçmeyin
...Bahar yorgunluğu önemsenmezse, tükenmişlik duygusuyla birlikte depresyona yol açıyor. ...
1905 Stres bölgesel yağlanma sebebi
...Doğru beslenseniz bile stres kilonuzu etkiliyor. ...
1906 Hem özel hayatı hem de iş hayatını etkiliyor
...Yaşam Koçu Işıl Beyazıtlı, hayatı derinden etkileyen bahar depresyonu için önerilerini açıkladı. ...
1907 Sigara kadar zararlı
...Uzmanlar uyarıyor: Mükemmeliyetçilik size en az sigara kadar zarar verebilir. ...
1908 Hastalıkların Etkileri Gözümüzden Okunabilir
...Şeker hastalığı, yüksek tansiyon görme kaybına neden olabiliyor. Göz sağlığınızdaki değişiklikler birçok önemli hastalığa işaret edebiliyor. Bu yüzden gözlerde hiçbir problem olmasa da senede bir sefer kontrol yaptırılması, hastalıkların teşhisi açısından büyük değer arz ediyor. ...
1909 Psikiyatri Uzmanı Dr. Agâh Aydın
...1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlayan Dr. Agâh Aydın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi‘nde ihtisasını tamamlayarak psikiyatri uzmanı olmuştur. ...
1910 Uzm. Psikiyatrist Dr.Ava Şirin Özgün
...Psikyatrist Dr. Ava Şirin Özgün İlk, orta ve lise eğiti mini İstanbul da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 5 yıl çalıştı, Psikiyatri uzmanlık eğitimini bu hastanede tamamladı. Zorunlu hizmetini Batman Devlet Hastanesinde tamamladıktan sonra Başkent Üniversi tesi Tıp ...
1911 Uzman Klinik Psikolog Tilbe Denizhan
...İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde Lisans programını tamamladı. İngiltere’de Anglia Ruskin Üniversitesinin (MSc, Cambridge, UK) Klinik Çocuk Psikolojisi Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını aldı. ...
1912 Özel Nirvana Psikiyatri Polikliniği Hakkında
...Özel Nirvana Psikiyatri Polikliniği , yetişkin, ergen ve çocuklarda görülebilen psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıklara yönelik ayakta teşhis ve tedavi hizmeti vermek amacıyla Antalya'da kurulmuştur. ...
1913 Bengi Semerci
...Bengi Semerci (d. 1963, İstanbul), profesör doktor unvanı bulunan Türk psikiyatrist, hekim, akademisyen ve yazar. ...
1914 Psikiyatrist Uzm. Dr. Suat CAN
...Suat CAN 1973 Konya Seydişehir doğumludur.İlk ve orta öğrenimini Seydişehir'de tamamlamış lise eğitimi için 1987'de Malatya Fen lisesine gitmiştir.1990 yılında yatılı olarak okuduğu Malatya Fen lisesinden mezun olmuştur . Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde (Çapa Tıp Fakültesi) Tıp eğitimine başlamıştır. 1996 yılında Tıp fakültesinden mezun...
1915 Klinik Psikolog Yasemin KULAÇ
...Evli ve bir kız çocuk annesi olan Yasemin Kulaç Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimlerini de Ankara'da tamamladıktan sonra Lisans eğitimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Yüksek Lisansını ise yine Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. ...
1916 Uzman Psikolog Necla Ayhan Kayır
...Necla AYHAN KAYIR, 1952 Ankara doğumludur. TED Ankara Koleji mezuniyetinden sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümünden 1978 yılında mezun olmuştur. 1978-1983 yılları arası GÜLHANE Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Kliniğinde çalışmıştır. ...
1917 Lara Psikiyatri Merkezi
...Ruh sağlığının sağlıklı olmanın vazgeçilmez bir parçası olması bilinci ile 2012 yılında kurduğumuz Lara Psikiyatri, Psikoterapi & Danışmanlık, Klinik Psikolog ve Psikiyatristlerden oluşan kadrosu ile çocuk, ergen ve yetişkinlere hizmet vermektedir. "Hastalık yoktur hasta vardır" ilkesinden yola çıkarak, kişinin tekliğini, bilimselliği ve etik değerleri t...
1918 Nirvana Psikiyatri Merkezi
...Nirvana Psikiyatri Merkezi 2009 yılında büyük ve modern tesisini hizmete açmıştır.Polikliniğimiz bünyesinde grup terapi odası, oyun odası, aile terapi odası, gözlem odaları, acil müdahale odası, vip bekleme odası, bireysel terapi odaları, bebek emzirme ve alt değitirme odası, engelli bekleme salonu , engelli wc, çocuk lavaboları ve kütüphanemiz bulunmaktadır. Hiçbir mali...
1919 Hayır demek güçlü bir irade gerektirir
...Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel, hayır diyememenin yapısal bir sorun olduğunu ve depresyon belirtisi olabileceğinin altını çizdi. ...
1920 Alışveriş çılgınlığı 'manik atak' belirtisi mi
...Prof. Dr. Murad Atmaca: "Aşırı alışveriş yapma isteği bazen eşlik eden bir ruh bozukluğu, örneğin manik atak belirtisi olabilir." ...
1921 Doğru iletişimin anahtarı dinleme
...Sağlıklı iletişim kurmak istiyorsanız önce dinlemeyi öğrenin. ...
1922 Televizyon İzlemek Depresyona Neden Oluyor
...Depresyonun sebepleri üzerine yapılan bu araştırmalar, yakın zamanda, çok fazla televizyon izlemenin de depresyonu tetiklediğini ortaya koydular. Televizyon karşısında, günde ne kadar vakit geçirdiğinizi bir düşünün? Haftada kaç dizi izliyorsunuz ve bunun yanı sıra ne kadar egzersiz yapıyorsunuz? ...
1923 Kaygı normal bir durum mu?
...Yaşadığımız toplumda ve birey özelinde kaygı geliştirmemize neden olabilecek zemin hemen yanı başımızda. ...
1924 'Korktukça hata yapıyoruz ve kaybediyoruz'
...Korkularınızın arkasına saklanarak hayatı ıskalamayın. ...
1925 Kıskançlık tedavi edilmeli
...Psikolog Doktor Deniz Erden insanların hayatını çekilmez hale sokan kıskançlığın tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. ...
1926 Unutkanlığın İlginç Sebebi
...İnsan psikoloji üzerine çalışan uzmanların yaptıkları bazı araştırmalara göre; Siz odadan, odaya giderken, beyniniz, her odayı yeni bir olay olarak tanımlıyor ve bu yeni olayı algılayabilmek için yeni bir hafıza oluşturuyor. Bu durumda beyin odaların kapılarını başlangıç ve bitiş işareti olarak görüyor, daha önce nerede olduğunuz ile ilgili bilgileri, o anlık olar...
1927 Panik bozukluğu kadınların hayatını mahvediyor
...Psikiyatri Uzmanı Gökhan Kandemir, panik bozukluğunun kadınlarda erkeklerden daha fazla görüldüğünü belirtti. ...
1928 Sizi Ele Veren Vücut Sinyalleri
...Bacaklarınızı sallamak ...
1929 Kötü Bir İnsan Olmayı Bırakın
...Sinirinizin kökenini bulun ...
1930 Öfkenizi Kontrol Altına Almanın Yolları
...Derin nefes alın ve ona kadar sayın ...
1931 Kendinize Olan Güveninizi Arttırın
...Vücudunuzla ilgili endişelerinizi bırakın ...
1932 Utangaçlığınızı Yenmenin Yolları
...Utangaçlığınızın nedenini bulun ...
1933 Panik Atak
...Panik atak, herhangi bir nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkan ve bir kısım fiziksel tepkileri tetikleyen ani ve şiddetli korku ve kaygı durumudur. Bu durumda kişi, kendini durumla baş edemeyecek kadar çaresiz ve güçsüz hisseder. Kişi çoğu zaman bir kalp krizi geçirdiğini ya da bayılmak üzere olduğunu düşünür. Bu nedenle panik atak hastalarının çoğu bu fiziksel tepki...
1934 Uzman Klinik Psikolog Romina Kuyumcuoğlu
...Uzman Klinik Psikolog Romina Kuyumcuoğlu, 2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitenin Klinik (Uygulamalı) Psikoloji alanında ‘‘Çocuk ve Ergenlerde Sınav Kaygısı ve Olumsuz Düşünce Yapıları Arasındaki İlişki’’ konulu tez çalışması ile uzmanlık eğitimini tamamladı. ...
1935 Panik Atak Tedavisi Nasıldır?
...İnsanlar gündelik yaşamlarında çeşitli duygu yüklemelerine maruz kalabilmektedirler. Bu duygu yüklemeleri insanda kimi zaman sevinç olayı beraberinde getirirken kimi zamanda üzüntü durumunu yansıtmaktadır. Sevinç durumunda insan da mutlu ve huzurlu olma durumları yaşanmaktadır. Üzüntü durumunda ise ağlama ve diğer durumlar yaşanmaktadır. İnsanlarda kimi zaman ise belirle...
1936 Panik Atak Hastalık Mı?
...Panik atak, kaygı, bunalım ve korku duygularını harekete geçiren bir nöbettir. Birçok psikiyatrik bozukluk nedeni ile ortaya çıkan bu rahatsızlık bazı fiziksel rahatsızlıklarda da meydana gelebilmektedir. Bu rahatsızlıklar enfeksiyon hastalıkları, kan şekeri düşüklüğü ve kansızlık gibi rahatsızlıklar olmaktadır. ...
1937 Panik Atak Tedavi Yöntemleri
...Bunalma, yoğun korku ve kaygı olarak ortaya çıkan bir nöbet olan panik atak, genelde psikolojik bozukluk yaşayanların yanı sıra kan şekeri düşüklüğü, tiroid bezi aşırı çalışması, kansızlık ve enfeksiyon hastalıkları gibi fiziksel hastalığı bulunanlarda da görülebilmektedir. Panik atak beklenmedik anlarda ortaya çıkabilmektedir. Yazımızda panik atak tedavi yönte...
1938 Duygularınızla Yazarak Başedin
...Neyin yanlış olduğunu yazın ...
1939 Yaşlılık depresyonuna karşı ne yapılmalı
...Doç. Dr. Berrin Karadağ, kronolojik yaşa bakarak kişiye “yaşlı” denilmesinin yanlış olduğunu belirtiyor. ...
1940 Sosyal fobi kadınlarda daha sık görülüyor
...Sosyal fobi beraberinde başka depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıkları da getiriyor. ...
1941 Pozitif düşün stresle başa çık
...Günümüz koşullarında stresle baş etmenin yolu olumlu düşünmekten geçiyor. ...
1942 Obezite psikiyatrik bir bozukluk mudur
...Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ak obezite tedavisi hakkında bilgi verdi. ...
1943 Gülmek acıya dayanıklılığı arttırıyor
...Araştırmalar bu ilginç sonuca ulaştı. ...
1944 Depresyon tedavisindeki 3 yöntem
...Depresyon tedavisindeki seçenekleriniz... ...
1945 Antidepresan kullanımı artıyor
...Psikiyatrik rahatsızlıklar bakımdan nüfus arttıkça artmaktadır. ...
1946 İnsanlarla Yakınlaşma Korkunuzu Yenin
...Korkularınızı bir kağıda yazın ...
1947 Sıkıntılarınıza İyi Yönden Bakın!
...İnsanların size ''Bir de iyi tarafından bak!’’ demesi size ilham veriyor olmalı ama genellikle bu söylendiği zaman insanın hissettiği şey ilham değil bıkkınlıktır. Çünkü bu sözü genellikle, duymaya en ihtiyacımız olmadığı zaman duyarız. ...
1948 Yediklerimiz ruh halimiz hakkında fikir veriyor
...Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Cavlak, değişik ruh hallerine göre sağlıklı beslenme yollarını açıkladı. ...
1949 Kadınlara özel 12 mutluluk formülü
...Bu formülleri hayatınız boyunca unutmayın! ...
1950 Huzurlu bir yaşam için kendinizi daha iyi tanıyın
...Kendinizle barışık olun, huzurlu olun. ...
<< Geri | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | İleri >>
Authors