disscuss print

ÜCRETSİZ HOSTİNG İÇİN TIKLAYIN...

Ergenlik Dönemi

Ergenlik Dönemi_resim (Kızlarda 11-20 Yaş, Erkeklerde 13-20 Yaş)

«Ergen» sözcüğü Batı literatüründeki «adolescent» karşılığı olarak kullanılmıştır. Latincede büyümek, olgunlaşmak anlamin ında kullanılan «adolescere» fiilinkökünden gelmekte olan bu sözcük, yapısı gereği bir durumu değil, bir süreci belirtmektedir; günümüzde, bireyde gözlenebilen hızlı ve sürekli bir gelişme evresi olarak da tanımlanabilmektedir.

Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir.

Ergenin gelişim ve olgunluğu genellikle devam edegelen bir süreçtir. Gelişim süreci içindeki evrelere ilişkin görüşlerin çoğunda, farklı evreler arasındaki süreklilik vurgulanmıştır. Başka bir deyişle, her bir evrenin kendinden önce gelene dayandığı ve ondan çıktığı düşünülmüştür.

Ergenlik kavramı, tanımı, gruplandırma ve yaş dilimleri içindeki yerinin saptanması açısından değişik toplumlarda ve dönemlerde, değişik yaklaşımlarla ele alınmıştır.

Sosyo-ekonomik koşullarla sağlık ve beslenmenin ergenliğin başlama yaşını büyük ölçüde etkilediği görülür. İklim de ergenliğin başlangıcında etkili bir başka faktördür. Ilıman bölgelerde olgunlaşma daha erken başlamaktadır.

Ortalama olarak kızların erkeklere oranla iki yıl kadar önce olgunlaşmaları nedeniyle, gençlik dönemindeki yaş sınırlarında, cinsler arasmda belirgin bir farklılık görülür. UNESCO,ergenlik dönemini 15-25 yaş dilimleri arasında göstermektedir. Bu dönem ülkemizde, kızlarda ortalama olarak 10-12, erkeklerde 12-14 yaşlan arasında başlar.

İnsan gelişiminin bir evresi olarak «ergenlik dönemi» (Adolescence) ele alındığında, ilk incelenmesi gereken konu, ergenlik ile «erinlik» (puberty) evrelerinin aralarındaki farklılığı belirlemektir. Erinlik (buluğ) dönemi, cinsel organların olgunlaştıkları sırada oldukça kısa süren fizyolojik değişiklikler evresi olarak görülür.

Biyofizyolojik gelişmelerin büyük bir bölümü, ergenliğin ilk aşamalarını oluşturan, erinlik öncesi ve erinlik çağlarında görülür. Erinlik sözcüğü, erkeklik yeteneği ya da erkeklik yaşı anlamına gelen Latince «pubertas» kökünden gelmektedir. Erinlik öncesi evresi, gelişmede hızlanma ve ikincil cinsel özelliklerin görülmesiyle kendini belirler.

Erinlik döneminde cinsel organlardaki gelişim, üreme fonk-siyonuyla doğrudan ilgili olan temel cinsel özelliklerle, üreme fonksiyonuyla dolaylı olarak ilgili olan (tüylerin gelişimi, göğüs ve kalçanın oluşumu, vb. gibi) ikincil cinsel özellikler biçiminde özetlenebilir.

Ergenlik döneminin bir bölümünü oluşturan bu evre, kızlarda 6 ayı biraz aşarken, erkeklerde 2 yıl, hattâ daha da fazla sürebilir. Ergenlik dönemini, cinsel olgunluğun görüldüğü erinlik evresiyle özdeş tutmamak gerekir. Her ne kadar erinlik, ergenliğin bir evresini oluşturmaktaysa da, erinlik öncesi, erinlik ve erginlik aşamalarını içeren uzun süreli bir dönemdir. Ergenlik, tek başına fizik olgunluğu değil, olgunluğun tüm yüzlerini içeren bir yaşam dilimidir.

Erinlik döneminde birey, kendi bedeninde olagelen deği’ sikliklerin farkındadır. Kendisi için yeni olan birtakım duygular içindedir. Bu sırada karşı cinse yöneltilen bazı tavırları vardır. İşte bu noktada cinsel olgunluk ve büyümenin, ergenlikteki tüm fizyolojik gelişim ve olgunlaşma değişiklikleriyle ilişkili olduğu görülür.

Fizyolojik yönden ergenliğin, özellikle üreme organlarıyla ilgili salgı bezlerinin olgunlaşıp büyümeleri sonucu işlevlerine başlamalarıyla tamamlandığı kabul edilir. Bu konuda Bühler, cinsel organların gelişmesiyle davranışlarda meydana gelen değişmeye dikkati çekmiş ve bu yıllardaki bedensel değişmelerin bireyin uyumsuzluğuna neden olduğunu söylemiştir.


izmir-psikolog.com
ÜCRETSİZ DOMAİN İÇİN TIKLAYIN...

Bu haber 05/03/2015 tarihinde eklenmiştir.
Bu haber 2619 kişi tarafından okunmuştur.

Yorum Yaz

Bilgileriniz
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
captcha
 
Authors