disscuss print

ÜCRETSİZ HOSTİNG İÇİN TIKLAYIN...

Otizm Nedir?

Otizm Nedir?_resim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkar ve otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler.

Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otistik çocuklar da vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, Otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler.

Otizm Belirtileri

Otistiklerde, etkilenme dereceleri değişse de, aşağıdaki ortak belirtiler görülür;

Başkalarına karşı ilgisizdir.

Göz temasından kaçınır.

Başkaları ile kendiliğinden iletişim kurmaz.

İsteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak belirtir.

Diğer çocuklarla oynamaz.

Sürekli bir konu üzerinde konuşur. Sebepsiz şekilde ağlar, güler ve sebepsiz davranışlarda bulunur.

Anlamsız sözleri üst üste tekrarlar.

Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanır. Değişikliklerden hoşlanmaz.

Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamaz.

Boş ve anlamsız bakar.

Stereo-tip ve obsesif (takıntılı) davranışlar gösterir.

Seslere karşı duyarsız kalır ya da aşırı tepki gösterir.

Otizm ve Tedavi

Otizme henüz neyin sebep olduğu kesin ve net anlamda ortaya konulamamıştır. Aileden gelen bir hastalık olma ihtimali yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır ancak yine de kesinlik belirtisi yoktur. Otizm tedavisi için herhangi bir ilaç ya da tedavi yoktur. Kullanılan ve önerilen tedavi yöntemleri ya da ilaç tedavisi ancak onun dikkatini yoğunlaştırma, iletişim kurmasına yardımcı olma ve iletişim kurmayı öğrenmesini destekler nitelikte tedavi çeşitleridir. Rehabilitasyon ve yaşam merkezlerinde yapılan yaşam liderliği işlemleri de bunlardan ibarettir. Amaç tam anlamıyla bu merkezlerde onları topluma kazandırmak ve onların da bizler gibi normal bir birey olduğunu hissettirmektir.

Zaten onlar hasta değil bizler gibi normal bireylerdir.

Otizm'de Sporun Önemi

Otistik çocukların yüzme, basketbol, tenis, vb. büyük kas motor becerilerin kullanılmasını gerektiren bazı hareketleri daha geç öğrendikleri, küçük kas motor becerilerinin de oldukça zayıf olduğu, çocukların yaşıtlarıyla çok seyrek etkileşime girdikleri ve girdikleri bu ilişkinin de genellikle sınırlı ve olumsuz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle çoğu otistik çocukta uygun sosyal beceriler ve oyun davranışları son derece sınırlı kalmaktadır.

Spor; otistik çocuklarda kasların güçlenmesi, el-göz ve denge koordinasyonunun artması, gelişmesi ve otistik çocukların en büyük problemi olan sosyal ilişkilerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Örneğin sporla sosyalleşme programları kapsamında yapılan buz pateni, ata binme, yüzme, masa tenisi oynama, karşılıklı pas yapma vb. aileden uzakta ve bağımsız bir şekilde yapılan etkinlikler, otistik çocukların sosyal ilişkilerinde büyük bir role sahiptir. Bu noktadan hareketle otistik bireylerin birtakım becerileri kazanmalarında, sosyal uyumsuzluklarını azaltmada, var olan postür(duruş) bozukluklarının giderilmesinde ve denge problemlerinin ortadan kaldırılmasında spor olmazsa olmaz bir olgudur.

Otizm Yaşam Liderliği

Otizmde yaşam liderliği uygulamasının temel amacı, otizmli bireyin sosyal ortama adaptasyonu ve akademik süreçlerine destek sağlanması ile birlikte, vakit geçirdiği kişiyle rol model temelli iletişim kurmasını sağlamaktır.

Yaşam liderliği eğitiminde öncelikli olarak bireyin ihtiyaçları, eksiklikleri ve problem davranışları belirlenir. Bu belirlemeler sonucunda ailenin de talepleri dikkate alınarak; akademik, yaşam becerisi, öz bakım ve çeşitli sportif aktivitelerin yanı sıra, otizmli bireyin sosyal ortamlara uyumunu, normal insanlarla arasındaki farkın optimum seviyeye getirilmesini, kendine olan güveninin artırılmasını, kendi kararlarını verip uygulamaya koyabilmesini, varsa saldırgan davranışlarını engelleyebilmesini, yaşamsal problemleri çözümleyebilmesini, obsesyon (takıntı) ve stereo tipik davranışlarını ortadan kaldırmayı; hem fiziki hem de mental açıdan normal bir izlenim bıraktıracak duruma getirilmesini hedef alan çalışmalar yapılır.

Yaşam lideri, otizmli bireyin sürekli yanında bulunur ve aileyle irtibat halindedir. Yatılı olarak çalışan öğrencilerle odasını paylaşır. Bu sayede zaman kaybının yaşanmasına imkân verilmemiş, gelişimin hızlanması sağlanmış olunur.

Yaşam lideri, otizmli bireyin sürekli yanında bulunur ve aileyle irtibat halindedir. Yatılı olarak çalışan öğrencilerle odasını paylaşır. Bu sayede zaman kaybının yaşanmasına imkân verilmemiş, gelişimin hızlanması sağlanmış olunur.

Bir yaşam lideri, sadece tek bir otizmli bireyle, birebir eğitim vererek çalışır. Bunun sonucu olarak, otizmli birey, yaşam liderini kendisine rol model olarak kabul eder ve onun yaşam şeklini taklit eder.

Tüm bunlar düşünüldüğünde; yaşam liderliği eğitiminin, rehabilitasyon merkezlerinden veya sadece spor eğitimi veren işletmelerden sağlanan faydadan çok daha fazla, hızlı, kesin ve kalıcı fayda sağladığı sonucuna ulaşmak kaçınılmazdır.


Yasamotizm.com
ÜCRETSİZ DOMAİN İÇİN TIKLAYIN...

Bu haber 05/03/2015 tarihinde eklenmiştir.
Bu haber 2599 kişi tarafından okunmuştur.

Yorum Yaz

Bilgileriniz
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
captcha
 
Authors